Αναζήτηση νέων εφόρων για τις ομάδες εργασίας

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το καταστατικό, συγκροτούνται ομάδες εργασίας – επιτροπές οι οποίες αναλαμβάνουν τομείς εργασίας. Επικεφαλής κάθε επιτροπής είναι ο έφορος, ο οποίος ενημερώνει το Δ.Σ. για την πορεία του έργου της. Όλα τα μέλη των ομάδων καθώς και οι έφοροι, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, χωρίς οικονομική απολαβή. Η θητεία του εφόρου αρχίζει με την επιλογή του από το Δ.Σ. και τελειώνει με την ανάδειξη του επόμενου διοικητικού συμβουλίου.

Σας ανακοινώνουμε πως ο σύλλογός μας, αναζητεί τους νέους εφόρους που θα διευθύνουν τις ομάδες εργασίας. Συγκεκριμένα, έχουμε τις εξής:

  • Ομάδα δημοσίων και διεθνών σχέσεων
  • Ομάδα εκπαίδευσης – επιμόρφωσης μελών Καλύθφηκε
  • Ομάδα κάλυψης εκτάκτων αναγκών
  • Ομάδα τεχνικής υποστήριξης μελών και εγκαταστάσεων
  • Ομάδα διαγωνισμών και βραβείων
  • Ομάδα διακίνησης καρτών επιβεβαίωσης επικοινωνίας
  • Ομάδα οργάνωσης, συντήρησης – ενημέρωσης της ιστοσελίδας, και ηλεκτρονικής επικοινωνίας του συλλόγου

Τα ενδιαφερόμενα μέλη, καλούνται να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@pasixeracb.com. Παρακαλούμε να αναφέρετε την ομάδα για την οποία ενδιαφέρεστε, το ονοματεπώνυμό σας, το διακριτικό σας καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό σε μορφή κειμένου στο e-mail ή σε επισυναπτόμενο αρχείο.