Νέος έφορος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης μελών

Σας ανακοινώνουμε πως ο Κωνσταντίνος Κρίτσαλος – 18SV1231 κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. αναλαμβάνει τα καθήκοντα του εφόρου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης μελών. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τις ομάδες εργασίας του συλλόγου.