Τροποποίηση στοιχείων μέλους


    Κρατώντας το κουμπί CTRL μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μία ομάδα. Η συμμετοχή των μελών στις επιτροπές είναι εθελοντική και η αποχώρηση απολύτως ελεύθερη, μέσω μιας απλής επιστολής ή email.

    Δήλωση αποδοχής ή απόρριψης δημοσίευσης προσωπικών πληροφοριών

    Με αυτή μου την δήλωση, επιθυμώ ή αρνούμαι να δημοσιεύονται τα εξής στοιχεία μου, στο πλαίσιο της συμμετοχής μου στις δραστηριότητες του Πανελληνίου Συλλόγου Χειριστών Ραδιοτηλεφώνων C.B.