Τροποποίηση στοιχείων μέλους

    Βασικά στοιχεία μέλους


    Προαιρετικά στοιχεία μέλους
    Δήλωση αποδοχής ή απόρριψης δημοσίευσης προσωπικών πληροφοριών

    Με αυτή μου την δήλωση, επιθυμώ ή αρνούμαι να δημοσιεύονται τα εξής στοιχεία μου, στο πλαίσιο της συμμετοχής μου στις δραστηριότητες του Πανελληνίου Συλλόγου Χειριστών Ραδιοτηλεφώνων C.B.