Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας το δίκτυο ραδιοπυλών

Σας ενημερώνουμε πως λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας, το δίκτυο ραδιοπυλών έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Κατά το διάστημα του Σαββατοκύριακου 5-6 Νοεμβρίου ενδέχεται να τεθούν εκτός ραδιοπύλες του δικτύου προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές στον εξοπλισμό. Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, η ομάδα διαχείρισης ενημέρωσε τους πυλάρχες για την κακοκαιρία και δόθηκαν οδηγίες έτσι ώστε να τεθούν εκτός ραδιοπύλες όπου κρίνεται απαραίτητο. Με το πέρας της κακοκαιρίας το δίκτυο θα τεθεί ξανά σε ομαλή λειτουργία.