Βίντεο: Παρουσίαση του President McKinley

Σε αυτό το βίντεο ο Κώστας 18SV1231 και ο Αντώνης 18SV1542 μας παρουσιάζουν για πρώτη φορά το ραδιοτηλέφωνο CB President McKinley. Ανοίγουν το πακέτο του μηχανήματος, παρουσιάζουν τις βασικές λειτουργίες του και γίνεται μια δοκιμαστική επικοινωνία στο δίκτυο ραδιοπυλών του συλλόγου. Ευχαριστούμε θερμά τον Luca 18SV1454 για την καθοριστική συμβολή του στην παραγωγή του βίντεο.

Το παρόν βίντεο δεν αποτελεί χορηγία της εταιρίας Groupe President Electronics.