Συμμετοχή στις Ο.Α.ΦΥ.ΤΕ.Κ.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στις Ομάδες Αντιμετώπισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών (Ο.Α.ΦΥ.ΤΕ.Κ). Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως την τρέχουσα περίοδο, ο σύλλογός μας δεν δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στις ομάδες. Σε δεύτερο χρόνο θα γίνει σχετική ανακοίνωση για την επαναδραστηριοποίησή τους.