Ποιες διαμορφώσεις και πόση ισχύ χρησιμοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Οι επικοινωνίες στη μπάντα πολιτών διεξάγονται στη περιοχή συχνοτήτων 26,960 MHz – 27,410 MHz, σε 40 προκαθορισμένους διαύλους (κανάλια). Χρησιμοποιούνται οι διαμορφώσεις AM, FM και SSB. Για τα AM και FM η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ είναι στα 4 W, ενώ για τα SSB στα 12 W.

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Διαβάστε επίσης

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν σταθμό CB;

Τι ισχύει για τις κεραίες στη μπάντα πολιτών;

Πώς χρησιμοποιούνται τα κανάλια 1, 9, 11, 19 και 40;

Τι χαρακτηριστικά κλήσεως χρησιμοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Τι επικοινωνίες πραγματοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Τι κάνουμε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στη μπάντα πολιτών;