Πώς χρησιμοποιούνται τα κανάλια 1, 9, 11, 19 και 40;

Ο δίαυλος #1 συχνότητας 26,965 MHz χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αποκλειστικά από δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους φορείς ή χρήστες CB που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη έκτακτη κατάσταση.

Ο δίαυλος #9 συχνότητας 27,065 MHz χρησιμοποιείται από τους χρήστες CB αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης (δίαυλος κλήσεων επείγοντος χαρακτήρα), όπως επίσης και από τους σταθερούς σταθμούς των συλλόγων CB για σύντομες ραδιοεπικοινωνίες CB.

Ο δίαυλος #11 συχνότητας 27,085 MHz χρησιμοποιείται από τους χρήστες CB μόνο για ακροάσεις και κλήσεις (δίαυλος ΚΛΗΣΕΩΝ) μέχρις ότου επιτευχθεί η επικοινωνία με τον καλούμενο και αμέσως μετά η επικοινωνία συνεχίζεται σε άλλο κανάλι που ορίζουν οι χειριστές των δύο σταθμών.

Ο δίαυλος #19 συχνότητας 27,185 MHz χρησιμοποιείται σε επικοινωνίες εξυπηρέτησης των οδηγών οχημάτων (οδική βοήθεια, σύντομες ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας, πληροφορίες για την κατάσταση οδοστρωμάτων κ.λπ.).

Ο δίαυλος #40 συχνότητας 27,405 χρησιμοποιείται, αποκλειστικά για επικοινωνίες εξυπηρέτησης αναγκών πυρασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Διαβάστε επίσης

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν σταθμό CB;

Ποιες διαμορφώσεις και πόση ισχύ χρησιμοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Τι ισχύει για τις κεραίες στη μπάντα πολιτών;

Τι χαρακτηριστικά κλήσεως χρησιμοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Τι επικοινωνίες πραγματοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Τι κάνουμε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στη μπάντα πολιτών;