Επαναλειτουργία της ραδιοπύλης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σας ενημερώνουμε πως η ραδιοπύλη του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (18TT00) έχει τεθεί ξανά σε λειτουργία στο κανάλι 2 (26,975 MHz) διαμόρφωση FM. Η διεπαφή με το Zello γίνεται μέσω του νέου λογαριασμού GW_MINDIGITAL_2. Η ραδιοπύλη βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δίπλα από το Πάντειο Πανεπιστήμιο επί της λεωφόρου Συγγρού στην Αθήνα. Καλούμε τα μέλη του συλλόγου να δοκιμάσουν την προσβασιμότητά τους στη ραδιοπύλη και ενθαρρύνουμε τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις.

Πολλά 73!