Εφαρμόστηκαν υπότονοι στο δίκτυο ραδιοπυλών

Αγαπητά μέλη,

Δύο μήνες μετά την απόφαση της γενικής συνέλευσης για την εφαρμογή υποτόνων στο δίκτυο ραδιοπυλών βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως ολοκληρώθηκε η εξόπληση του δικτύου με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και παρελκόμενά τους. Η διαδικασία αυτή προχώρησε σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα ενός μήνα όπως είχε ανακοινωθεί στις εβδομαδιαίες συναντήσεις, ξεκινώντας από τις 20 Φεβρουαρίου 2023 και ολοκληρώνοντας στις 20 Μαρτίου 2023.

Η εφαρμογή της απόφασης έγινε σε δύο στάδια, όπως είχαμε εξηγήσει, σε επίπεδο πυλαρχών και σε επίπεδο χρηστών. Αυτό, διότι γνωρίζουμε πως υπήρχαν – και υπάρχουν – μέλη του συλλόγου μας με μηχανήματα παλαιάς τεχνολογίας χωρίς λειτουργίες υποτονίας. Γι’ αυτό το λόγο, απευθυνθήκαμε στους εμπόρους και μας έκαναν προσφορές για πομποδέκτες CB τελευταίες τεχνολογίας αποκλειστικά για τα μέλη.

Όλοι οι πυλάρχες πλέον που συγκροτούν το πανελλαδικό δίκτυό μας, είναι εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα μηχανήματα με δυνατότητες υποτονίας, έχοντας την αρωγή της ομάδας διαχείρισης ραδιοπυλών σε περίπτωση που χρειαστούν οδηγίες για την εφαρμογή τους. Ο υποτόνος που εφαρμόζεται σε πανελλαδική κλίμακα είναι 67 Hz, τόσο στην λήψη (RX) όσο και στην εκπομπή (ΤΧ). Κατόπιν τούτου, περνώντας στην απαραίτητη φάση δοκιμών του δικτύου, καλούμε όλα τα μέλη να δοκιμάσουν την προσβασιμότητά τους και να επισημάνουν τα αποτελέσματά τους.

Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε πως φαινόμενα παρεμβολών θορύβου ή σταθμών DX αποτελούν παρελθόν. Αυτό διότι στο δίκτυο ραδιοπυλών θα μεταβιβάζονται εκπομπές που προορίζονται καθαρά και μόνο για το δίκτυο μας, λύνοντας το θέμα του συνεχιζόμενου θορύβου που ήταν χαρακτηριστικά ενοχλητικός για τους ακροατές μας. Έχοντας το επίπεδο squelch στο χαμηλότερο δυνατό, βελτιώνεται σημαντικά η ακουστικότητα των ραδιοπυλών. Έτσι, μπορούμε σιγά σιγά να απολαμβάνουμε όλοι το δίκτυο που ο σύλλογός μας έχτισε με τόσο κόπο διαχρονικά και που αξίζουμε πραγματικά.

Πολλά 73!