Τι κάνουμε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στη μπάντα πολιτών;

Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ) οι χρήστες CB δύναται να παράσχουν ραδιοεπικοινωνιακή βοήθεια. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η επικοινωνία με τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς για λόγους ενημέρωσης και συντονισμού. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών.

Οι χρήστες CB εφόσον το επιθυμούν μπορούν να ζητήσουν την ένταξη τους στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είτε ως μεμονωμένοι εθελοντές είτε μέσω των συλλόγων CB στους οποίους ανήκουν. Οι σταθμοί CB που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π. Τους σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγμένων σταθμών.

Σε ειδικές περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών δύναται να απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών CB σε παραμεθόριες περιοχές ή περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα εκτάκτων αναγκών, με απόφαση των αρμοδίων αρχών.

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπου ιδίως κινδυνεύει ανθρώπινη ζωή, η ιδιωτική ή η Δημόσια περιουσία, οι χειριστές CB επιτρέπεται να επικοινωνήσουν με ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς με όλους τους επιτρεπτούς τρόπους, αποκλειστικά μέσα στο φάσμα των 26.960 – 27.410 MHz.

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Διαβάστε επίσης

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν σταθμό CB;

Ποιες διαμορφώσεις και πόση ισχύ χρησιμοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Τι ισχύει για τις κεραίες στη μπάντα πολιτών;

Πώς χρησιμοποιούνται τα κανάλια 1, 9, 11, 19 και 40;

Τι χαρακτηριστικά κλήσεως χρησιμοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Τι επικοινωνίες πραγματοποιούμε στη μπάντα πολιτών;