Αποτελέσματα ψηφοφορίας υποτόνων στη γενική συνέλευση 15/1/2023

Σας ανακοινώνουμε ότι από τα 71 ταμειακώς ενήμερα μέλη του 2023 έως και 15/1 παρευρέθηκαν 38 (δια ζώσης και μέσω Zoom) στη γενική συνέλευση και κοπή πίτας, άνω του προαπαιτούμενου 1/3 συμμετοχής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Τέθηκε το θέμα εφαρμογής υποτόνων στο δίκτυο ραδιοπυλών και κατόπιν ψηφοφορίας τα αποτελέσματα είναι: 37 ΝΑΙ και 1 ΟΧΙ.