Τι επικοινωνίες πραγματοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Η ανταπόκριση μεταξύ των σταθμών CB περιορίζεται στη μεταβίβαση και λήψη κυρίως ανακοινώσεων, καθώς και σε παρατηρήσεις προσωπικού χαρακτήρα. Η φωνητική ανταπόκριση διεξάγεται σε σαφή γλώσσα. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κρυπτοφωνίας, συνθηματικών λέξεων ή οποιουδήποτε μη γνωστού κώδικα. Οι ανταποκρίσεις δέον να είναι σύντομες και να περιορίζονται στην ανταλλαγή σύντομων μηνυμάτων, απαγορευμένων των διαφημίσεων κάθε είδους.

Απαγορεύεται από τους σταθμούς CB η μετάδοση μουσικής ή φωνητικών προγραμμάτων με αμοιβή ή χωρίς. Απαγορεύεται η μετάδοση πάσης φύσεως ψευδών η ανεξακρίβωτων ειδήσεων ή διαφημίσεων ή μουσικής ή οποιασδήποτε μορφής προπαγάνδα καθώς και κάθε επικοινωνία που εξυπηρετεί επαγγελματική δραστηριότητα. Απαγορεύεται επίσης η μετάδοση ύβρεων, εκφράσεων ή μηνυμάτων που αντίκειται στην δημόσια τάξη ή προσβάλλουν την ευπρέπεια, το φύλλο, τη φυλή, τις πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Διαβάστε επίσης

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν σταθμό CB;

Ποιες διαμορφώσεις και πόση ισχύ χρησιμοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Τι ισχύει για τις κεραίες στη μπάντα πολιτών;

Πώς χρησιμοποιούνται τα κανάλια 1, 9, 11, 19 και 40;

Τι χαρακτηριστικά κλήσεως χρησιμοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Τι κάνουμε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στη μπάντα πολιτών;