Τι χαρακτηριστικά κλήσεως χρησιμοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Κατά την διεξαγωγή ραδιοεπικοινωνίας στη μπάντα πολιτών, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί ως χαρακτηριστικό κλήσεως του σταθμού (callsign) τα βασικά προσωπικά στοιχεία του που τον χαρακτηρίζουν (π.χ. όνομα, ή/και επίθετο, περιοχή μόνιμης κατοικίας ή στοιχεία τοποθεσίας από την οποία εκπέμπει). Σε περίπτωση που ο χρήστης ανήκει σε σύλλογο CB, μπορεί να χρησιμοποιεί το διακριτικό κλήσεως που του εκχωρεί ο σύλλογος. Οι χρήστες CB με παλαιά διακριτικά κλήσεως εφόσον επιθυμούν τα διατηρούν και μπορούν να τα χρησιμοποιούν. Η χρήση ψευδών διακριτικών κλήσεως απαγορεύεται.

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Διαβάστε επίσης

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν σταθμό CB;

Ποιες διαμορφώσεις και πόση ισχύ χρησιμοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Τι ισχύει για τις κεραίες στη μπάντα πολιτών;

Πώς χρησιμοποιούνται τα κανάλια 1, 9, 11, 19 και 40;

Τι επικοινωνίες πραγματοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Τι κάνουμε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στη μπάντα πολιτών;