Τι ισχύει για τις κεραίες στη μπάντα πολιτών;

Για τους σταθμούς της μπάντας πολιτών, χρησιμοποιούνται ομοιοκατευθυντικές κεραίες με κέρδος 0dBd (2.15dBi). Για σταθμούς βάσεως, υπάρχουν υψομετρικοί περιορισμοί. Οι κεραίες που είναι εγκατεστημένες πάνω σε κτήρια, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 6 μέτρα από το ψηλότερο σημείο που έχουν τοποθετηθεί. Οι κεραίες που είναι εγκατεστημένες απευθείας στο έδαφος, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 18 μέτρα.

Οι κατευθυντικές κεραίες απαγορεύονται. Κατ’ εξαίρεση, οι σύλλογοι CB που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, μπορούν να χρησιμοποιούν κατευθυντικές κεραίες, μόνο για λήψη, στην έδρα του συλλόγου, με μέγιστο κέρδος κεραίας 6 (maxdBdgain 6) για την παρακολούθηση του καναλιού 9.

Να έχετε υπ’ όψη πως οι υπεύθυνοι των σταθμών CB έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για την ασφάλεια, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα καθώς και την εξασφάλιση έγκρισης από τον ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης του σταθμού βάσεως. Επιπλέον, απαιτείται τοποθέτηση ευανάγνωστης και ανεξίτηλης πινακίδας με τα στοιχεία του υπεύθυνου του σταθμού. Εάν η κεραίας σας βρίσκεται κοντά σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, πρέπει για λόγους ασφάλειας να τηρούνται επακριβώς οι οδηγίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης του κατασκευαστή της. Τέλος, εάν βρίσκεστε κοντά σε αεροδρόμιο, ελικοδρόμιο ή ραδιοβοήθημα, η εγκατάσταση κεραίας απαιτεί άδεια από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 191/Β/5-2-2009.

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Διαβάστε επίσης

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν σταθμό CB;

Ποιες διαμορφώσεις και πόση ισχύ χρησιμοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Πώς χρησιμοποιούνται τα κανάλια 1, 9, 11, 19 και 40;

Τι χαρακτηριστικά κλήσεως χρησιμοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Τι επικοινωνίες πραγματοποιούμε στη μπάντα πολιτών;

Τι κάνουμε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στη μπάντα πολιτών;