Τροποποίηση Στοιχείων Μέλους

  3. Με την αίτησή μου αυτή, παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή μου στην/στις.

  Κρατώντας το κουμπί "Ctrl" μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από ένα.

  Η συμμετοχή των μελών στις επιτροπές είναι εθελοντική και η αποχώρηση απολύτως ελεύθερη, μέσω μιας απλής επιστολής ή email.

  4. Δήλωση Αποδοχής ή Απόρριψης Δημοσίευσης Προσωπικών Πληροφοριών.

  Με αυτή μου την δήλωση, επιθυμώ ή αρνούμαι να δημοσιεύονται τα εξής στοιχεία μου, στα πλαίσια της συμμετοχής μου στις δραστηριότητες του Πανελληνίου συλλόγου Χειριστών Ραδιοτηλεφώνων C.B.

  Το διακριτικό κλήσεως μου (απαραίτητο)

  Το Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

  Τα Στοιχεία Επικοινωνίας (Τηλέφωνο & e-mail) (απαραίτητο)

  Τα Στοιχεία Διεύθυνσης (απαραίτητο)

  Θέλω να δέχομαι e-mail και sms από το σύλλογο για τις δράσεις του(απαραίτητο)